Despre Rural+

Pe piața muncii de astăzi, angajatorii exercită presiuni asupra angajaților, cerând standarde mai ridicate pentru ocuparea forței de muncă. Standardele ridicate pentru ocuparea forței de muncă sunt aprobate și de oferta de muncă prezentă, care crește în fiecare zi. Având în vedere aceste fapte, cum poate un cursant VET să dobândească competențe competitive pentru a asigura poziția pe care o dorește? Atunci când analizăm statisticile publicate de Eurostat pentru țările proiectului, în ceea ce privește șomajul dintre VET, situația se prezintă asfel: Media UE – 6,9%, IT – 11,2, CY-12%, PT-9,8 %, RO-4,7%. Acest lucru ar putea fi un paradox, având în vedere că statisticile Eurostat afirmă că 40% dintre angajatorii europeni au dificultăți în a găsi persoane cu abilitățile de care au nevoie, în perspectiva echilibrului de competențe de baza/ specifice nu este deloc un paradox. Furnizorii de educație, pe de o parte, și angajatorii și elevii, pe de altă parte, au percepții diferite despre gradul de pregătire a absolvenților pentru piața muncii.

Pentru a obține locuri de muncă și a rămâne în muncă, adulții trebuie să dețină un mix adecvat de cunoștințe, abilități și competențe. Ar trebui să se acorde o atenție specială competențelor comune unei game largi de locuri de muncă, să pună bazele pentru învățare în continuare și să îmbunătățească gradul de angajare. Cu toate acestea, sistemul de învățare profesională VET, precum și pregătirea companiei, tind să se concentreze pe abilități specifice postului și nu pe îmbunătățirea gradului de angajare prin competențe care pot fi transferate între diferite medii de lucru și chiar ocupații, așa-numitele abilități soft, cum ar fi abilitățile de comunicare și prezentare, abilități de lucru în echipă și colaborare sau de rezolvare a problemelor și de gestionare a conflictelor.  Cele două abilități, învățarea de a învăța împreună cu abilitatea etichetei în afaceri vor crește capacitatea cursanților de a lucra atât în ​​mod colaborativ cât și autonom și de a organiza și persevera cu învățarea cuiva, de a evalua și de a împărtăși, de a căuta sprijin atunci când este cazul și de a gestiona eficient cariera și intercțiunile sociale. Potrivit studiului „Problema divizării digitale în zonele rurale ale Uniunii Europene”, de Joanna Kos-Łabędowicz, care abordează excluderea digitală a zonelor rurale, afirmă că două dintre principalele măsuri care pot fi întreprinse pentru a reduce riscul excluderii digitale este:

  1. Furnizarea / obținerea calificărilor care să permită utilizarea activă a TIC-urilor și, de asemenea,
  2. Motivarea utilizatorilor potențiali pentru a utiliza noile tehnologii. De asemenea, potrivit studiului, „lipsa competenței adecvate pentru a utiliza TIC devine din ce în ce mai mult nu doar o problemă a entității care afectează capacitatea lor de a găsi un loc de muncă mai bun, ci și (dacă apare frecvent) este un factor în dezvoltarea potențialul regiunii sau țării”.

În standardul său regional de competențe, pentru competențele de bază, OIM dezvăluie câteva elemente comune ale competențelor de bază necesare angajaților:

  • De bază / fundamentală – alfabetizarea, folosirea numerelor, utilizarea tehnologiei;
  • Conceptual / gândire – colectarea și organizarea informațiilor, rezolvarea problemelor;
  • Invățarea de a învăța – gândire creativă, gândire sistematică;
  • Abilități legate de oameni – abilități de comunicare și de lucru în echipă ”.