Ανάπτυξη Πλατφόρμας Εκμάθησης

Το πνευματικό προϊόν 3 θα αφοσιωθεί στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού εργαλείου του έργου το οποίο θα υποστηρίξει όλους τους άλλους ΙΟ και θα αποτελέσει τη βάση της μάθησης για την ομάδα-στόχος του έργου, τους εκπαιδευτές της ΕΕΚ και τους μαθητές της ΕΕΚ. Ο κύριος εταίρος για αυτή την παραγωγή θα είναι η Mixt Source Management και η προβλεπόμενη χρονική περίοδος για την ανάπτυξή της, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών, θα είναι από το M8 έως το M20.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι:
  • Τμήμα Χαρτογράφησης Αναγκών της ΕΕΚ στο οποίο το έγγραφο που θα εκπονηθεί στο IO1 θα παρουσιαστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και στα Αγγλικά
  • Τμήμα Μαθημάτων στο οποίο το Μέρος 1 από τα 3 μαθήματα έχει αναπτυχθεί στο IO2, μαζί με τα Πακέτα του εκπαιδευτή. Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν όλα ένα τμήμα αξιολόγησης που θα ενσωματωθεί με τα ψηφιακά Open Badges που θα αναπτυχθούν στο O3 / A4.
  • Ένα τμήμα εγγραφής το οποίο οι χρήστες θα δηλώσουν την κατάταξή τους στην ΕΕΚ (VET / nonVET, εκπαιδευόμενος / εκπαιδευτικός της ΕΕΚ) και εθνικότητα.
  • Με βάση τις δηλώσεις που έγιναν κατά την εγγραφή, ορισμένα τμήματα της πλατφόρμας μάθησης θα είναι διαθέσιμα σε αυτούς. Οι εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ θα έχουν πρόσβαση σε ολόκληρο το μάθημα + Πακέτα εκπαιδευτών που περιέχει εξηγήσεις και ενδείξεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας κατάρτισης, ενώ οι εκπαιδευόμενοι στην ΕΕΚ θα έχουν πρόσβαση μόνο στο πρώτο και το δεύτερο μέρος των μαθημάτων και όχι στο κιτ του εκπαιδευτή. Κάθε συμμετέχων θα έχει πρόσβαση σε εργαλεία και μενού στη γλώσσα του καθώς και στα αγγλικά.
  • Κάθε τμήμα μαθήματος θα είναι βελτιστοποιημένο για διαδικτυακή παρουσίαση / χρήση και θα περιλαμβάνει δύο τμήματα αξιολόγησης, ένα για κάθε μέρος, στα οποία οι μαθητές θα μπορούν να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, θα μπορούν να επαναλάβουν την ενότητα προτού προχωρήσουν στην επόμενη. Όλοι οι μαθητές που αποφοιτούν από το πρώτο μέρος των μαθημάτων θα αποκτήσουν πρόσβαση στο δεύτερο μέρος του μαθήματος στην αρχή της συνεδρίασης C2. Μέχρι τότε, η διαδικασία επιλογής θα έχει τελειώσει και οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες για το C2 θα έχουν ήδη φθάσει στη θέση κατάρτισης.
  • Η πλατφόρμα θα ενσωματώσει ένα σύνολο ψηφιακών (Open Badges) που χορηγούνται μέσω ενός ανοικτού φορέα παροχής σήματος, προκειμένου να απονείμει την ολοκλήρωση των μαθημάτων στο πλαίσιο του έργου. Τα ψηφιακά (Open Badges) αντιπροσωπεύουν ένα οπτικό τρόπο αναγνώρισης της επίτευξης μιας δεξιοτεχνίας, που αντιπροσωπεύει, λόγω του γεγονότος ότι απονέμεται από τρίτο μέρος, μια πιο αξιόπιστη εικόνα από ένα βιογραφικό σημείωμα που είναι αυτοαξιολόγηση. Επίσης, μπορούν να παρουσιαστούν σε πολλαπλούς συνδυασμούς, δημιουργώντας μια διαρκώς εξελισσόμενη εικόνα του ταξιδιού εκμάθησης ενός ατόμου. Για το πρόγραμμα Rural +, τα ψηφιακά (Open Badges) που παρουσιάζονται θα αναφέρουν λεπτομερώς τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες στην πλατφόρμα στο τέλος ενός μαθήματος. Τόσο η γραφική παράσταση όσο και η πιστοποίηση ικανοτήτων που εισάγονται στα Badges θα αναπτυχθούν με την υποστήριξη και τη συμβολή όλων των εταίρων, ώστε να αντανακλούν πλήρως όλες τις απαιτήσεις εθνικότητας. Κατά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, ο συμμετέχων θα λάβει αυτόματα το Badge και θα είναι σε θέση για να το εισαγάγει σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης (όπως το Linkedin, το Facebook κ.λπ.).
  • Αυτή η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επίσης ενότητες κοινωνικού περιεχομένου μέσω ενός φόρουμ, για παράδειγμα, για την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ μαθητών, φοιτητών ή ατόμων που συμμετέχουν στον χώρο των ΕΕΚ. Ο τελικός στόχος αυτών των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων είναι να δημιουργηθεί μια ιδιαίτερα διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ θα εκπαιδευτούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
  • Επίσης, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει μια σειρά ερωτηματολογίων για τους συμμετέχοντες, οι οποίες δεν θα έχουν αντίκτυπο στο σχέδιο, αλλά θα βοηθήσουν τους εταίρους να εντοπίσουν τις πρόσθετες καταστάσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕΚ στην αγορά εργασίας. Το ίδιο ερωτηματολόγιο θα εισαχθεί στην ιστοσελίδα του σχεδίου.
  • Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning) θα είναι εύκολη στη πρόσβαση / ανάπτυξη σε κάθε νέφος (cloud).  Αυτό θα μας επιτρέψει να δοκιμάσουμε την πλατφόρμα τόσο σε εσωτερικούς εξυπηρετητές κυκλώματος όσο και σε λειτουργία επί γραμμής και, σε περίπτωση αποτυχιών διακομιστών, θα μας επιτρέψει να ανακτήσουμε γρήγορα τα δεδομένα σε κάθε υπηρεσία cloud.