Εκπαίδευση μαλακών/οριζόντιων δεξιοτήτων

Η δραστηριότητα αυτή θα έχει διπλό πεδίο εφαρμογής:
 1. Να αυξηθεί το φάσμα των διδακτικών ικανοτήτων των εκπαιδευτών ΕΕΚ, με ένα σύνολο δεξιοτήτων που χρειάζονται οι εκπαιδευόμενοι στην ΕΕΚ κατά την έναρξη της επαγγελματικής τους ζωής, δεξιότητες που συνήθως δεν διδάσκονται στις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Από αυτή την άποψη, στο τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:
  • Προσδιορίσουν τον τρόπο μάθησης και σχεδιάσουν τη διαδικασία μάθησης ανάλογα. Θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν ταχύτερη και σταθερότερη διατήρηση πληροφοριών καθώς και ανάγνωση με ταχύτερο ρυθμό (όπως περιγράφεται στο υλικό δραστηριότητας O2 / A1).
  • Κάνουν χρήση ψηφιακών μέσων για την αναβάθμιση της επαγγελματικής τους παρουσίας σε ιστότοπους καριέρας και για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και οργάνωση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (όπως περιγράφεται στο υλικό δραστηριότητας O2 / A2).
  • Αναγνωρίζουν τις βασικές δεξιότητες επιχειρηματικής εθιμοτυπίας που εφαρμόζονται σε εργασιακό περιβάλλον και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις αρχές τους στην εργασία τους (όπως περιγράφεται στο υλικό δραστηριότητας O2 / A3).
  • Εφαρμόσουν το πακέτο του εκπαιδευτή, με βάση την άτυπη εκπαίδευση, με τους μαθητές και τους εκπαιδευόμενους, ούτως ώστε να τους διδάξετε τις τρεις μαλακές/οριζόντιες δεξιότητες που δημιουργούνται είτε άμεσα είτε ως ξεχωριστά προγράμματα σπουδών είτε ενσωματώνοντάς τα στα τρέχοντα προγράμματα σπουδών του χώρου εργασίας (όπως περιγράφεται από το Υλικό δραστικότητας O2 / A4). Η εκπαίδευση θα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ και θα τους καθοδηγήσει στα μαθήματα κατάρτισης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου. Θα καλύψει την τρέχουσα έλλειψη μαλακών/οριζόντιων δεξιοτήτων των εργαζομένων τόσο στην Ευρώπη όσο και στις εκπροσωπούμενες χώρες (RO, CY, IT και PT).
 1. Να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα των αναπτυγμένων υλικών κατά μιας ομάδας εκπαιδευμένων επαγγελματιών που έχουν την ικανότητα να παρέχουν μια κριτική άποψη για την τεκμηρίωση και να εντοπίσουν πιθανά κενά ή δυσκολίες στην εφαρμογή τους στους μαθητές της ΕΕΚ από διαφορετικές χώρες ή εξειδικεύσεις. Τέλος, θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μη τυπικά εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με θέματα που εξετάζονται.
Το προφίλ των συμμετεχόντων θα είναι:
 • Εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές και μέντορες της ΕΕΚ που εργάζονται σε κέντρα ΕΕΚ που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τη μεθοδολογία διδασκαλίας τους με πτυχές των τριών μαλακών/οριζόντιων δεξιοτήτων
 • Διαχειριστές των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που επιθυμούν να μάθουν πώς να ενσωματώσουν τις μαλακές/οριζόντιες δεξιότητες στα γενικά προγράμματα σπουδών τους και να το εφαρμόσουν σε όλες τις ειδικότητες και τα θέματα
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στην οποία θα παρακολουθήσουν 5 εκπαιδευτές ΕΕΚ από κάθε συμμετέχουσα χώρα που συμμετέχουν στο έργο (συνολικά 20 άτομα). Για τη Ρουμανία, ο οργανισμός αποστολής θα είναι η Asociatia Comunelor din Ρουμανία Filiala Calarasi, λόγω της προνομιακής σχέσης της με τα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της επαρχίας Calarasi